Iesildīšanās zona

Starta Protokols šeit

Live rezultāti šeit

TALSU sprints 2017

LOF Sprinta kausa 1. posms

2017. gada 8. aprīlī Talsos

Rīkotāji

Latvijas orientēšanās federācija

OK Saldus

OK Ziemeļkurzeme

Talsu novada pašvaldība

 

Laiks un vieta

 Sacensības notiek sestdien, 2017. gada 8. aprīlī Talsos

Sacensību centrs šeit

          

Dalībnieku grupas

Elites grupas:     WE, ME – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma

Vecuma grupas: W/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75

Tautas klase

 

Distances, starta kārtība, atzīmēšanās

o   orientēšanās skrējiens sprinta distancē

o   pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā

o   starta intervāls 1 minūte

o   uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 min

o   tiks lietota lektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent 

o   tiem, kam nav SI čipa, to būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem

 

Tautas klasei

o        orientēšanās pastaiga - izvēles distance bez atzīmēšanās un laika kontroles;

 

Pasākuma programma

Elites grupām un Vecuma grupām

16:30-17:30     Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā).

18:00              Starts izlozes secībā

19:30              Uzvarētāju apbalvošana 

 

Apvidus un karte

Apvidus: parki, ielas, pagalmi, ezeru krasti

Karte: uzmērīta 2016.gada decembrī, autors Atis Rukšāns, mērogs 1:4000, augstuma līknes 2,5m.

  08.04 Sprints   08.04.Sprints
M12 1,5km 9kp W12 1,5km 9kp
M14 2,5km 18kp W14 2.1km 17kp
M16 2,6km 21kp W16 2.5km 18kp
M18 2.9km 22kp W18 2.6km 21kp
M21E 3,2km 27kp W21E 2.8km 22kp
M21 2,9km 22kp W21 2.6km 21kp
M35 2,8km 22kp W35 2.6km 21kp
M45 2.6km 21kp W45 2.4km 22kp
M55 2.4km 22kp W55 2.5km 18kp
M65 2.1km 17kp W65 2.1km 16kp
M75 2.1km 16kp W75 1.7km 15kp 

 

Aizliegtie rajoni: šeit

 

Bīstamas vietas

Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas!

 

Pieteikšanās

Elites grupās un Vecuma grupās pieteikšanās  līdz 2. aprīlim plkst. 24:00,

Pēc 2.aprīļa - pieteikšanās tikai uz vakantām vietām.

Pieteikumā jānorāda valsts, klubs, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, ODB numurs (ja ir), SI kartes nr. (ja ir)

 

Dalības maksa

E, 21, 35, 45, 55 grupās – 5,00 EUR,

12, 14, 16, 18, 65, 75 grupās – 3,00  EUR

SportIdent čipa īre 1,00 EUR

Tiem, kas pieteikušies pēc 2.aprīļa, jāmaksā par 50% lielāka dalības maksa.

 

Apbalvošana

Piemiņas balvas: pirmo trīs vietu ieguvējiem Elites un vecuma grupās.

 

Īpaši noteikumi

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.

Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites grupu un Vecuma grupu dalībniekiem!

 

Atbildīgais par pasākumu – Aigars Vārna, tel. 27037985, e-pasts: aigars@lof.lv