Pieteikšanās Talsu sprintam

TALSU sprints 2017

LOF Sprinta kausa 1. posms

2017. gada 8. aprīlī Talsos

Pirmais biļetens

Rīkotāji

Latvijas orientēšanās federācija

OK Saldus

OK Ziemeļkurzeme

Talsu novada pašvaldība

 

Laiks un vieta

 Sacensības notiek sestdien, 2017. gada 8. aprīlī Talsos

          

Dalībnieku grupas

Elites grupas:     WE, ME – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma

Vecuma grupas: W/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75

Tautas klase

 

Distances, starta kārtība, atzīmēšanās

o   orientēšanās skrējiens sprinta distancē

o   pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā

o   starta intervāls 1 minūte

o   uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 min

o   tiks lietota lektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent 

o   tiem, kam nav SI čipa, to būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem

 

Tautas klasei

o        orientēšanās pastaiga - izvēles distance bez atzīmēšanās un laika kontroles;

 

Pasākuma programma

Elites grupām un Vecuma grupām

16:30-17:30     Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā).

18:00              Starts izlozes secībā

19:30              Uzvarētāju apbalvošana 

 

Apvidus un karte

Apvidus: parki, ielas, pagalmi, ezeru krasti

Karte: uzmērīta 2016.gada decembrī, autors Atis Rukšāns, mērogs 1:4000, augstuma līknes 2,5m.

 

Aizliegtie rajoni: šeit

 

Bīstamas vietas

Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem, skrienot pa ielām. Šķērsojot ielas, pārliecinieties, ka pa tām nebrauc automašīnas!

 

Pieteikšanās

Elites grupās un Vecuma grupās pieteikšanās  līdz 2. aprīlim plkst. 24:00,

Pēc 2.aprīļa - pieteikšanās tikai uz vakantām vietām.

Pieteikumā jānorāda valsts, klubs, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, ODB numurs (ja ir), SI kartes nr. (ja ir)

 

Dalības maksa

E, 21, 35, 45, 55 grupās – 5,00 EUR,

12, 14, 16, 18, 65, 75 grupās – 3,00  EUR

SportIdent čipa īre 1,00 EUR

Tiem, kas pieteikušies pēc 2.aprīļa, jāmaksā par 50% lielāka dalības maksa.

 

Apbalvošana

Piemiņas balvas: pirmo trīs vietu ieguvējiem Elites un vecuma grupās.

 

Īpaši noteikumi

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.

Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites grupu un Vecuma grupu dalībniekiem!

 

Atbildīgais par pasākumu – Aigars Vārna, tel. 27037985, e-pasts: aigars@lof.lv