Vecā karte "Sukturi" šeit 

Foto no apvidus

Karšu fragmenti no jaunās kartes: