Iepriekšējo gadu rezultāti:

 

2017. gads, Talsi, Mācītājmuiža

Divu dienu kopvērtējums                                                                                                                          Pirmās dienas rezultāti, posmu laiki, grafiki, gps sekošana M21E, W21E                                            Otrās dienas rezultāti, posmu laiki, grafiki, gps sekošana M21E, W21E

Video no sacensībām                                                                                                                                        Ojāra Millera foto no sacensībām: bildes1 un bildes2

Video no sacensību apvidus

 

2016.gads, Naudīte

Divu dienu kopvērtējums.
Pirmās dienas 
rezultāti, posmu laiki, grafiki, ceļu analīze, GPS ieraksts M21E, GPS ieraksts W21E.
Otrās dienas
 rezultāti, posmu laiki, grafiki,  GPS ieraksts M21E, GPS ieraksts W21E.

Dobeles sprinta rezultāti, posmu laiki, grafiki.

Foto no sacensībām:   1. diena Agris Robs / Anda Priedīte / Ojārs Millers                                                                                  2. diena Agris Robs / Normunds Narvaišs / Ojārs Millers

Video no sacensībām

 

2015.gads, Biksti

Divu dienu kopvērtējums, MTB-O kopvērtējums, grafiki.
Pirmās dienas
rezultāti, posmu laiki, MTB-O rezultāti, MTB-O posmu laiki.
Otrās dienas rezultāti, posmu laikiMTB-O rezultātiMTB-O posmu laiki

2014.gads, Bernāti

Divu dienu kopvērtējums.
Pirmās dienas 
rezultāti, spliti.
Otrās dienas rezultātispliti
.

Liepājas sprinta rezultāti, spliti.

2013.gads, Kalvene

Divu dienu kopvērtējums.
Pirmās dienas 
rezultātispliti, grafikidistanču analīze.
Otrās dienas rezultātispliti
grafikidistanču analīze.

2012.gads, Pokaiņi 

Divu dienu kopvērtējums.
Pirmās dienas rezultāti, spliti, grafiki, distanču analīze.
Otrās dienas rezultāti, spliti, grafiki, distanču analīze.
Taku O sacensību rezultāti un detalizēti sacensību rezultāti un risinājumi.

2011.gads, Skrunda

Kopvērtējums
1.dienas spliti pa grupām, pa distancēm, grafiki, ceļa zīmēšana RouteGadget
2.dienas spliti pa grupām, pa distancēm, grafiki, ceļa zīmēšana RouteGadget
Skrundas Sprinta rezultāti, spliti pa grupām, spliti pa distancēm
Taku-O sacensību rezultāti (PDF fails)

2010.gads, Ventspils

Kopvērtējums 
1.dienas
spliti 
2.dienas
spliti 
Grafiki:
1.diena, 2.diena
Ventspils Nakts rezultāti: šeit
Taku-O un TempO rezultāti

2009.gads, Tērvete


Kopvērtējums
1.dienas rezultāti, spliti un grafiki
2.dienas spliti un grafiki

2008.gads, Liepāja

Kopvērtējums
1.dienas rezultāti, spliti
2.dienas rezultāti, spliti

2007.gads, Biksti

Rezultāti

2006.gads, Talsi

Rezultāti

2005.gads, Kuldīga

Rezultāti

2004.gads, Ventspils

Rezultāti

2003.gads, Kuldīga

Rezultāti

 

 

 

Taku-O sacensību rezultātus (PDF fails)